تاثیرات صنعت سیمان در محیط زیست

تاثیرات صنعت سیمان در محیط زیست

یکی از صنایع بزرگ و استراتژیک کشور صنعت سیمان می‌باشد. سیمان به‌عنوان پایه توسعه کشور، در احداث مسکن، پروژه‌های سدسازی، کارخانجات صنعتی، ساختمان‌ها، توسعه راه‌ها و… نقش اساسی دارد. با افزایش رشد صنعت سیمان، کارخانجات سیمان سهم عمده‌ای در افزایش آلودگی محیط‌زیست را کسب می‌کنند. باتوجه‌به ماهیت صنعت سیمان و ماشین‌آلات مورداستفاده در آن، عوامل